Η αγορά των x86 servers παραμένει στο επίκεντρο του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και των data center επιχειρήσεων κάθε μεγέθους. Ενώ θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι ο ρόλος των servers δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, οι νεότερες εταιρικές απαιτήσεις, εντούτοις, έχουν μετασχηματιστεί εντυπωσιακά.

Η ευρεία χρήση της φορητότητας, το πλήθος των συνδεδεμένων συσκευών στην καθημερινότητά μας και το αυξανόμενο πλήθος των δεδομένων συνεπάγεται αντίστοιχα μεγάλη ανάγκη αύξησης της διαθέσιμης ισχύος. Οι παραπάνω τάσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η διατήρηση των παλαιότερων συστημάτων και επιλογών για την υποστήριξη των κρίσιμων εταιρικών εφαρμογών κοστίζει εξαιρετικά ακριβά, επιβάλλουν στα διευθυντικά στελέχη του ΙΤ να προβούν στην αναζήτηση ευέλικτων προτάσεων, υψηλών επιδόσεων, μεγάλης κλιμάκωσης και εξαιρετικά αποδοτικής, ενεργειακά και οικονομικά, λειτουργίας.

Οι νέες γενιές servers αξιοποιούν την εμπειρία των vendors από hyperscale περιβάλλοντα, εφαρμογές cloud computing και τις συνομιλίες τους με πελάτες, ικανοποιώντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Εξετάζοντας επομένως την αγορά νέων servers, τα διευθυντικά στελέχη του ΙΤ πρέπει να αναζητήσουν τη λύση που ικανοποιεί με βέλτιστο τρόπο τις απαιτήσεις των εφαρμογών τους, ενώ τους προσφέρει την ευελιξία που χρειάζονται για τα μελλοντικά τους πλάνα.

H νέα γενιά είναι καλύτερη
Πέρα από την προσφορά μεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύος, οι νεότεροι servers διαθέτουν χαρακτηριστικά επιδόσεων που επιτρέπουν στις εταιρείες να επεξεργάζονται σημαντικά μεγαλύτερους όγκους δεδομένων σε σχέση με το παρελθόν, για αποτελέσματα σε συντομότερο χρόνο και για ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, η υποστήριξη νέων τεχνολογιών μνήμης και η ευελιξία στην υποστήριξη αποθηκευτικών μονάδων μέσα στον server, όπως είναι, για παράδειγμα, οι συμβατικοί και flash δίσκοι, αυξάνουν τις επιδόσεις σε συγκεκριμένες εφαρμογές, επιτρέποντας στην επιχείρηση να αξιοποιεί τα δεδομένα και να λαμβάνει ταχύτερες αποφάσεις.

Η άνοδος των επιδόσεων σε κρίσιμες εταιρικές εφαρμογές είναι υψηλή, με παράλληλη βελτίωση και στην οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών. Εκτός από τις επιδόσεις και την ενεργειακή αποδοτικότητα, η διαχείριση και η εποπτεία των servers συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στη λειτουργία των υποδομών ΙΤ. Τα συστήματα νέας γενιάς ενσωματώνουν χαρακτηριστικά διαχείρισης που επιτρέπουν στους διαχειριστές να έχουν μια πλήρη εικόνα των συστημάτων τους, από μια κονσόλα διαχείρισης στην οποία μπορούν να ενσωματωθούν και τα εργαλεία διαχείρισης τρίτων κατασκευαστών.

Με στόχο τη μέγιστη δυνατή ευκολία στην εποπτεία της λειτουργίας των servers, η ύπαρξη δυνατοτήτων επικοινωνίας NFC επιτρέπει στους υπεύθυνους διαχείρισης των υποδομών να έχουν μια πλήρη εικόνα της κατάστασης του server, πλησιάζοντας απλά ένα κινητό τηλέφωνο ή αντίστοιχη συσκευή. Η χρήση της εφαρμογής αυτής μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα στη συλλογή πληροφοριών για την κατάσταση των υποδομών. Η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της προηγμένης διαχείρισης επιτρέπει ταχύτερη εγκατάσταση υποδομών.

Μια άλλη καινοτομία που συναντάμε σε servers νέας γενιάς είναι η υποστήριξη converged υποδομών μικρής κλίμακας, σε μοντέλα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε περιβάλλοντα χωρίς data center. Τέτοια συστήματα νέας γενιάς είναι αυτά που συνδυάζουν στην ίδια μονάδα κοινό σύστημα δίσκων, μονάδα δικτύωσης και enterprise χαρακτηριστικά διαχείρισης, προσφέροντας τεχνολογία αιχμής, δυνατότητες κλιμάκωσης και μοναδική ευελιξία σε περίβλημα που μοιάζει με ένα συμβατικό tower server.

Πρόκειται για συστήματα χωρίς ειδικές απαιτήσεις απαγωγής θερμότητας και με θόρυβο λειτουργίας τόσο χαμηλό που επιτρέπει την τοποθέτηση σε οποιοδήποτε περιβάλλον γραφείου, προσφέροντας τον απλούστερο δρόμο για την αξιοποίηση όλων των χαρακτηριστικών των νεότερων τεχνολογιών οπουδήποτε.