Η Καλογερόπουλος Χημικά ΑΕ - Kalochem, εταιρεία με ισχυρή παρουσία, ήδη από το 1975, στη χημική βιομηχανία και σημαντική δραστηριότητα στο χώρο της λιανικής πώλησης, εμπιστεύτηκε τη λύση διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, WinEra ERP της Data Communication στο πλαίσιο της συνολικότερης ψηφιακής αναβάθμισης της Καλογερόπουλος Χημικά ΑΕ, με έμφαση στην κάλυψη και των δύο δραστηριοτήτων της εταιρείας, της Παραγωγής και της Εμπορίας Χημικών και Φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Στόχοι του έργου τέθηκαν η κεντρική εποπτεία, η βελτιστοποίηση και η πλήρης αυτοματοποίηση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών της Καλογερόπουλος Χημικά ΑΕ. Επιπλέον, ο πλήρης έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας και της εκτεταμένης εισαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και η διασφάλιση των ευαίσθητων επιχειρηματικών της δεδομένων μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα πολυεπίπεδης ασφάλειας. Με την υλοποίηση του έργου από την Data Communication, εταιρεία με εκτενή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία σε υλοποιήσεις έργων ERP, διασφαλίστηκε η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού σε επίπεδο παραγωγικότητας, καθώς και η βελτιστοποίηση της συνολικής διαχείρισης των πωλήσεων του οργανισμού, μέσα και από την online επικοινωνία της μονάδας παραγωγής με το κατάστημα του Πειραιά.

Με την αξιοποίηση της λύσης WinEra ERP, του ολοκληρωμένου και ευέλικτου συστήματος της Data Communication, η Καλογερόπουλος Χημικά Α.Ε. προχώρησε στην αυτοματοποίηση κρίσιμων εμπορικών, λογιστικών και παραγωγικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας την πλήρη παρακολούθηση των έτοιμων προιόντων, αλλά και των εντολών της παραγωγής. Παράλληλα, η εταιρεία μείωσε τις λειτουργικές της δαπάνες επωφελούμενη από τον έλεγχο του πολύπλοκου κυκλώματος προμηθειών και εισαγωγών της από το εξωτερικό, καθώς και από την άμεση πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν υπόλοιπα, αναμενόμενες-δεσμευμένες ποσότητες και κόστη. Τέλος, επιτεύχθηκε η διασφάλιση των ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων της Καλογερόπουλος Χημικά ΑΕμέσα από μία αξιόπιστη λύση πολυεπίπεδης ασφάλειας, με την εγγύηση της Data Communication.