Η εταιρεία Κασίδης, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας κρέατος από το 1885 ενώ απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα, υιοθέτησε την πλατφόρμα Qlik.

Χάρη σε αυτή η παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και ανάλυση των πωλήσεων της γίνονται εύκολα, γρήγορα και άμεσα Ο Αθανάσιος Κασίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε σχετικά: «Η πλατφόρμα Qlik αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για την παρακολούθηση των καθημερινών εργασιών της Κασίδης. Με αυτή έχουμε καταφέρει να επεξεργαζόμαστε μεγάλους όγκους δεδομένων και να εξορύσσουμε τους πιο σημαντικούς θησαυρούς από αυτά. Εν κατακλείδι, είναι μία επένδυση που επιστρέφει αμέσως στην εταιρεία». Σημειώνεται ότι αντιπρόσωπος της Qlik για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα είναι η Witside.