O Στάθης Ανάγνου, Διευθυντής Πληροφορικής της Motodynamics S.A., αναλύει την καταλυτική επίδραση του ΙΤ στο automotive και για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει σε μια επιχείρηση η Πληροφορική, εφόσον αξιοποιηθεί σωστά.

Η αμυντική στάση του «πορεύομαι με ότι τεχνολογικές δυνατότητες είχα στο παρελθόν και όταν βελτιωθεί η κατάσταση βλέπουμε» οδηγεί μαθηματικά σε αδράνεια και απαξίωση. Ετσι, και στο χώρο του automotive, από τους πλέον πληγέντες τομείς της αγοράς, η σωστή χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών Πληροφορικής μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε αυξημένη αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της μέγιστης δυνατής αυτοματοποίησης εργασιών ρουτίνας.

Το αποτέλεσμα είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ικανότητα να διοχετεύεται σε “added value” δραστηριότητες που δεν μπορούν να τυποποιηθούν, σε αυξημένη ευελιξία μέσω έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης και αποτελεσματικής και γρήγορης υλοποίησης νέων επιχειρηματικών σεναρίων, σε πληρέστερη πληροφόρηση του δικτύου διανομής σχετικά με τα προϊόντα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη, σε καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες after sales μέσω της ολοκλήρωσης όλου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος (αγορά, πώληση, εγγύηση, service) και σε προωθητικές ενέργειες προς τον τελικό καταναλωτή, με πιο εξελιγμένα e-technology και m-technology εργαλεία προσέγγισής του.

Πολύχρονη ΙΤ κουλτούρα
Ο Ομιλος της Μοτοδυναμικής διαθέτει πολύχρονη ΙΤ κουλτούρα, η θέση, δε, της Διεύθυνσης Πληροφορικής βρίσκεται στο top management, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Ετσι, σε μια περίοδο επενδυτικής άπνοιας όσον αφορά σε νέα συστήματα και τεχνολογίες, η Μοτοδυναμική προχώρησε στην εγκατάσταση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος. Η νέα αυτή υποδομή συνέβαλε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην απρόσκοπτη υλοποίηση οργανωτικών αλλαγών της εταιρείας.

Πρωτίστως, όμως, αποτέλεσε εργαλείο μεγαλύτερης αυτοματοποίησης εργασιών, βελτίωσης του χρόνου και του τρόπου διανομής, καλύτερης πρόβλεψης παραγγελιών ανταλλακτικών, ακριβέστερης εικόνας διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και αναβαθμισμένων δυνατοτήτων παραγγελίας τους από το δίκτυο διανομής μέσω πιο εξελιγμένου web portal, ολοκλήρωσης του κυκλώματος εγγυήσεων και αναλυτικής πληροφόρησης όλων των στελεχών και της διοίκησης, με προχωρημένες δυνατότητες Business Intelligence. Παράλληλα, παρέχει μια αξιόπιστη, πλήρη και ενιαία βάση προϊόντων και πελατολογίου στην οποία βασίζεται η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών B2B και B2C.

Ακολουθώντας τις τάσεις
Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί μια συνεχή διαδικασία. Η Μοτοδυναμική, διαθέτοντας πλέον στέρεες βάσεις μέσω ενός σύγχρονου ERP, σκοπεύει να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογίας, να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις και να ακολουθήσει τις τεχνολογικές τάσεις. Ετσι, παρόλο που η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο data center σε νέες εγκαταστάσεις και έχει υιοθετήσει πλήρως από το 2009 τις τεχνολογικές τάσεις (όπως, για παράδειγμα, το virtualization), εκμεταλλεύεται ήδη και τις δυνατότητες του cloud, ενώ χρησιμοποιεί πιλοτικά περιβάλλον cloud για application hosting. Εφαρμογές, όπως το e-shop και γενικότερα το e-business, θα μπορούσαν να τρέξουν ιδανικά σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον. Ιδιαίτερο, όμως, ενδιαφέρον παρουσιάζει για εμάς και ο χώρος των mobile applications. Εχει, ήδη, δρομολογηθεί η ανάπτυξή τους στο χώρο της επικοινωνίας και του after sales των οχημάτων, ενώ στα πλάνα μας εντός του 2014 είναι η επέκτασή τους και σε άλλους χώρους.