Η Isomat επέλεξε την Konica Minolta ως σύμβουλο διαχείρισης της υποδομής των εκτυπώσεών της, παρέχοντας υπηρεσίες Optimized Print Services (OPS). Οι υπηρεσίες Optimized Print Services (OPS) της Konica Minolta συνδυάζουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, υλικό εξοπλισμό, υλοποίηση λογισμικού και διαχείριση ροής εργασιών με σκοπό τη μείωση των δαπανών για έγγραφα. Με βασικό στόχο τη μέγιστη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, με ελάχιστη προσπάθεια, απαλλάσσει τα στελέχη του ομίλου από προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση εκτυπώσεων.

Νέος εξοπλισμός και λογισμικά διαχείρισης εγγράφων
Τα εξειδικευμένα στελέχη της Konica Minolta ανέλυσαν και αξιολόγησαν τις ανάγκες του ομίλου για τον εξοπλισμό που θα πρέπει να επιλεχθεί, και προχώρησαν σε εγκατάσταση 40 νέων πολυμηχανημάτων bizhub i-series σε συνδυασμό με τη λύση διαχείρισης εκτυπωτικών διαδικασιών YSoft SafeQ 6 και τη λύση ψηφιοποίησης και μετατροπής εγγράφων FlowCap.

Η λύση διαχείρισης εκτυπώσεων YSoft SafeQ 6 εξασφαλίζει την ασφάλεια εκτυπώσεων δίνοντας ελεγχόμενη πρόσβαση στους χρήστες και με λειτουργίες εκτύπωσης τύπου follow-me. Επιπλέον, είναι εφικτή η παρακολούθηση όλων των λειτουργιών εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης, αλλά και ο κεντρικός έλεγχος όλων των λειτουργιών.