Παρά τις προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την εργασία, μόλις 42% των CEOs του τεχνολογικού κλάδου σχεδιάζουν κάποια αναβάθμιση των δεξιοτήτων για την πλειονότητα των εργαζομένων τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του 2019 της KPMG με τίτλο “The future of HR in the technology sector.

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με μια έκθεση του 2018 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, από την οποία προκύπτει ότι έως το 2022 τουλάχιστον 54% των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους θα χρειαστούν σημαντική ανανέωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών αυτοματοποίησης ώστε να ανταποκριθούν σε μελλοντικές ανάγκες που αφορούν το εργατικό δυναμικό.

Πέρα από τη διστακτικότητα των CEOs, επιφυλάξεις σχετικά με τον μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού εκφράζονται και από τα τμήματα ΗR. Ενώ σε ποσοστό σχεδόν 70% τα στελέχη των τμημάτων HR των τεχνολογικών εταιρειών αναγνωρίζουν την ανάγκη για το μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού, μόλις το 50% έχει καταρτίσει κάποιο σχετικό σχέδιο.
Επιπλέον, μόλις το 47% των στελεχών HR στον τεχνολογικό κλάδο πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που θα εξαλείψει.

Η KPMG, βάσει της έρευνας, κάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες συστάσεις σε CEOs και επικεφαλής τμημάτων HR τεχνολογικών εταιρειών:
• Αναδιαμόρφωση του HR χρησιμοποιώντας εφαρμογές και νέες δεξιότητες για την ενίσχυση της αξίας των τεχνολογιών ψηφιακού μετασχηματισμού

• Αποδοχή την κατάρτισης και αναπροσδιορισμός των ρόλων των εργαζομένων της εταιρείας

• Προετοιμασία για ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα συνεργατικό μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό που συνδυάζει την ανθρώπινη με τη ψηφιακή εργασία.

• Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες για την αύξηση της διασυνδεσιμότητας και για τη στήριξη μιας θεμελιώδης ανθρωποκεντρικής ατζέντας.