Η ΚτΠ ΑΕ προκήρυξε το έργο για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό ΟΑΣΘ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης) κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών άλλων συγκοινωνιακών φορέων στην Ευρώπη.

Οι ψηφιακές δράσεις του έργου αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων τηλεματικής και πληροφόρησης επιβατών, αυτοματοποιημένης συλλογής κομίστρου που θα βασίζεται σε ηλεκτρονικά εισιτήρια (έξυπνες κάρτες και mobile εφαρμογές), προγραμματισμού και βελτιστοποίησης δρομολογίων και υπηρεσιών, συστήματος ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών με ψηφιακές υπογραφές,
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, προσωπικού και αμαξοστασίου, ψηφιακής διαχείρισης αιτημάτων επιβατικού κοινού και παραπόνων, συστήματος ΒΙ και διαχείρισης καυσίμου κ.λπ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 31,452 εκατ. ευρώ, προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουλίου, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουλίου.