Η Muskita Aluminium Industries υλοποίησε επιτυχώς τις λύσεις SAP, επιτυγχάνοντας ολοκληρωμένες διαδικασίες πωλήσεων, παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς επίσης και άμεση πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου σε όλα τα τμήματα.

Σε συνεργασία με τον συνεργάτη της SAP συνεργάτη, Supernova Consulting, ο οργανισμός υλοποίησε την λύση SAP S/4HANA και συγκεκριμένα τις ενότητες Financials, Production Planning and Execution, Sourcing and Procurement, Order to Cash and Product Costing and Profitability Analysis, καθώς επίσης και λύση την SAP Cloud for Sales.

Με την εφαρμογή των λύσεων SAP, η Muskita ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει επιχειρηματικές προκλήσεις όπως η χειρωνακτική διαδικασία των παραγγελιών πωλήσεων, ο χαρτογραφικός προγραμματισμός παραγωγής, καθώς επίσης και η απαραίτητη ευελιξία που χρειάζεται στις διαδικασίες αποθήκευσης δεδομένων.

Μερικά από τα οφέλη που έχει σήμερα ο οργανισμός είναι ο άψογος προγραμματισμός παραγωγής, καθώς επίσης η αποτελεσματική και απλουστευμένη εκτέλεση της, η ενσωμάτωση του λογισμικού συστήματος με μηχανήματα παραγωγής/ πακεταρίσματος και ρομποτικής αποθήκευσης, ο καλύτερος έλεγχος των αποθεμάτων και απογραφών και η ακριβής και ολοκληρωμένη κοστολόγηση προϊόντων με το πραγματικό κόστος παραγωγής. Η Muskita σχεδιάζει και παράγει προφίλ αλουμινίου και πρωτοποριακά αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, προσφέροντας λύσεις για όλες τις αρχιτεκτονικές κατασκευές.