Η Wall Street Journal έχει συμπεριλάβει, στην ιστοσελίδα της, ένα βίντεο μικρού μήκους για τρεις βραβευμένες Ελληνικές επιχειρήσεις που, παρά τις δυσμενείς συνθήκες και την αβεβαιότητα στις αγορές, δραστηριοποιούνται με επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων είναι και η Lamda Hellix. Το βίντεο για τη Lamda Hellix γυρίστηκε με αφορμή τη βράβευση του Απόστολου Κάκκου, Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με το Ruban d’ Honneur Award 2012/13 στα European Business Awards και περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων της Lamda Hellix εντός και εκτός Ελλάδας και δηλώσεις μελών του Δ.Σ. για τη στρατηγική της εταιρείας για το μέλλον.

Ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal αναφέρει, σε σχόλιό του, κάποιους από τους λόγους που έδωσαν στη Lamda Hellix διεθνή προοπτική και συνέβαλαν στην επιτυχία της εταιρείας: από την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό του πληροφορικού περιβάλλοντος μέχρι τη διαχείριση της ενέργειας και την ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη. Τέλος, έμφαση δίνεται στην εμπιστοσύνη που έχει καλλιεργηθεί μεταξύ της Lamda Hellix και των πελατών της και στην αξιοπιστία, ως βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη επιτυχημένων συνεργασιών.