Η LeanIT προχώρησε προσφάτως σε σύναψη συμφωνίας με την bitglass, άσει της οποίας η LeanIT αναλαμβάνει ως αποκλειστικός διανομέας της λύσης ασφάλειας πρόσβασης σε cloud εφαρμογές - CASB για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η λύση CASB της bitglass παρέχει προστασία και έλεγχο απειλών σε γνωστά ή άγνωστα cloud περιβάλλοντα,  από οποιαδήποτε γνωστή ή άγνωστη, μη διαχειριζόμενη συσκευή.
Δίνει την δυνατότητα πλήρους ελέγχου και ορατότητα για κάθε διαχειριζόμενη εφαρμογή cloud, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πρόσβασης, πρόληψη διαρροών δεδομένων, προστασία κακόβουλου λογισμικού, ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών ενώ επιπρόσθετα δίνει την επιλογή στις  επιχειρήσεις να διαγράψουν επιλεκτικά δεδομένα από χαμένες, κλεμμένες συσκευές ακόμα και σε εκείνες που δεν έχουν εγκατασταθεί Agents.

Υποστηρίζει όλες τις γνωστές cloud  εφαρμογές  π.χ. Amazon web services, office 365, DropBox, Facebook, Box, LinkedIn κλπ αλλά και άγνωστες. Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν και να αλληλοεπιδρούν με αυτές τις εφαρμογές, αλλά να μην ανεβάζουν περιεχόμενο. Έχοντας μια δυναμικά αυξανόμενη πορεία η LeanIT θα συμβάλει στην γενικότερη στρατηγική προώθησης και διάθεσης των λύσεων προστασίας cloud εφαρμογών στην αγορά της Ελλάδος και Κύπρου με ενέργειες όπου θα αναδείξουν τόσο τις δυνατότητες όσο και την αξία τους.