Η LeanIT προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με την SUSE, βάσει της οποίας αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή των λύσεων λογισμικού της SUSE σε Ελλάδα και Κύπρο.

Έχοντας μια δυναμικά αυξανόμενη πορεία η LeanIT θα συμβάλει στην γενικότερη στρατηγική προώθησης και διάθεσης των λύσεων λογισμικού ανοιχτού κώδικα της SUSE στην αγορά της Ελλάδος και Κύπρου με ενέργειες όπου θα αναδείξουν τόσο τις δυνατότητες όσο και την αξία τους.

Το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών της LeanIT θα παρέχει εκτός του λογισμικού, την υποστήριξη αλλά και τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό καλύπτοντας τις ανάγκες της αγοράς. H LeanIT, ως αποκλειστικός διανομέας των λύσεων της Micro Focus στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσω αυτής της νέας συνεργασίας με την SUSE εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των λύσεων και προϊόντων της.