Αξιοποιώντας τεχνολογία βελτίωσης απεικόνισης

Το Mini-EUSO αναπτύχθηκε από μια ερευνητική ομάδα του Riken (Ιαπωνικό Ινστιτούτο Φυσικής και Χημικής Έρευνας), σε συνεργασία με το τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας της L’Oréal. Η εμπειρία των ερευνητών της L’Oréal οδήγησε την ερευνητική ομάδα στη βελτίωση της ποιότητας και της ανάλυσης των εικόνων που λαμβάνονται από το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο.

Ο στόχος της L’Oréal ήταν να αναπτύξει ένα σύστημα απεικόνισης προσώπου που θα χρησιμοποιηθεί in vivo για την καλύτερη αναγνώριση και κατανόηση των χαρακτηριστικών της επιδερμίδας. Δύο συσκευές, μία για την επιδερμίδα και μία για το διάστημα, αναπτύχθηκαν παράλληλα. Ακόμα κι αν οι στόχοι και ο σχεδιασμός των δύο αυτών συσκευών διαφέρουν, πολλοί αλγόριθμοι που σχεδιάστηκαν από το τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας της L’Oréal για τη μελέτη της επιδερμίδας, μπορούν να εφαρμοστούν για τη μελέτη του διαστήματος.