Η Miltech Hellas ΑΕ - μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που, από το 1997, δραστηριοποιείται στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας, στον τομέα των ηλεκτρονικών - επέλεξε την Athens Technology Center (ATC) για την παραμετροποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη της πλατφόρμας Epicor ERP, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες του κλάδου Παραγωγής (Manufacturing) και πρόκειται να αντικαταστήσει πλήρως την υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή.

Αναλυτικότερα, το 80% σχεδόν των παραγγελιών που εκτελεί η Miltech αφορούν σε νέα προϊόντα. Συνεπώς, βασικό κριτήριο επιλογής του Epicor ERP στάθηκε η δυνατότητά του να εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού, αλλά και παραγωγής ανάλογα με τις προδιαγραφές που θέτει κάθε φορά ο πελάτης της Miltech (μοντέλο «made to order»).

Με το Epicor ERP, η Miltech αποκτά ολοκληρωμένη υποστήριξη για την εποπτεία και την κοστολόγηση της διαδικασίας έρευνας & ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο υλικών όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων, θα απολαμβάνει ουσιαστικά αποτελεσματικό προγραμματισμό (scheduling) των επιμέρους παραγωγικών μονάδων και θα έχει τη δυνατότητα εξέτασης πολλαπλών σεναρίων κι εναλλακτικών τρόπων κατασκευής υλικών/προϊόντων με γνώμονα το μειωμένο κόστος, αλλά και τη διατήρηση της ποιότητας.