Η MLS συμμετέχει σε τέσσερα νέα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται σε 3,7 εκατ. ευρώ. Η MLS για την υλοποίηση των έργων θα συνεργαστεί με το ΑΠΘ), το ΔΠΘ, το ΕΚΕΤΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας «ΑΘΗΝΑ» και τις εταιρείες Geosense, ΛΙΝΚ ΑΕ, 3ΠΙ AE,  Dotsoft AE .

Συγκεκριμένα, το ερευνητικό πεδίο των έργων αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η εικονική πραγματικότητα, η εφαρμοσμένη ρομποτική, το διαδίκτυο πραγμάτων και οι τεχνολογίες φωνής. Στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών έργων, θα υποστηριχθούν και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για άτομα με ειδικές ανάγκες από σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας που θα αναπτυχθούν. Η χρηματοδότηση που θα λάβει η MLS από τα παραπάνω έργα ανέρχεται σε 0,7 εκ. ευρώ.