Η Mobile Technology προχώρησε σε μία ακόμα στρατηγική συνεργασία με διεθνή προμηθευτή και, πιο συγκεκριμένα, με την Datalogic που εξειδικεύεται στην αυτόματη συλλογή δεδομένων και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Με την απόκτηση της ιστοποίησης Diamond Partner, η Mobile Technology αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία, η οποία παράλληλα με λύσεις που περιλαμβάνουν προϊόντα της Datalogic, μπορεί να προσφέρει και την πλήρη τεχνική υποστήριξή τους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Πλέον το χαρτοφυλάκιο της Mobile Technology εμπλουτίστηκε τόσο με τη μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων scanners της Datalogic (χειρός, με βάση στήριξης και επιτραπέζιους για τις ανάγκες της λιανικής, βιομηχανικής χρήσης για τη γραμμή παραγωγής κ.α.), όσο και με τα ανταγωνιστικά φορητά τερματικά του οίκου.