Η Ναυτεμπορική συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα The Magellan Project, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μίας πλατφόρμας που θα αξιοποιεί νέες τεχνολογίες και θα γίνει διαθέσιμη στο ευρύτερο κοινό στα τέλη του προγράμματος, το 2017.

Συγκεκριμένα, το The Magellan Project έχει σαν όραμα να ενισχύσει τη δημιουργικότητα των σχεδιαστών παιχνιδιών, μέσω μίας πλατφόρμας σχεδιασμού, ανάπτυξης και διάθεσης παιχνιδιών με βάση την χωρο-ευαισθησία (geo-location). Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 13 εταίροι από 7 χώρες. Η Ναυτεμπορική επιλέχθηκε για να συμμετέχει ως ένας από τους εταίρους, που ρόλος τους είναι να δοκιμάζουν, να αξιολογούν και να εξελίσσουν την εμπειρία του χρήστη μέσα στην πλατφόρμα. Το τμήμα των Νέων Μέσων της Ναυτεμπορικής βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης του δικού της παιχνιδιού, με το όνομα «respot», ένα κυνήγι θησαυρού μέσα στην πόλη με σκοπό την ξενάγηση στην Αθήνα.