Το Internet of Things (ΙοΤ) αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν από τους τεχνολογικούς όρους που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινότητά μας γενικότερα.

Με τη δυνατότητά του να οδηγήσει σε νέα πρωτοφανή επίπεδα συνδεσιμότητας συσκευών και διατάξεων, οι οποίες μέχρι σήμερα λειτουργούν αυτόνομα, το IoT σκιαγραφεί εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές στο τεχνολογικό τοπίο για τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις. Το μέγεθος του οικοσυστήματος ΙοΤ που δημιουργείται σήμερα και επεκτείνεται δυναμικά γύρω από τις σχετικές λύσεις και τεχνολογίες, αποτελεί μια ένδειξη του βαθμού των αλλαγών που μπορεί να προκαλέσει. Το οικοσύστημα αυτό περιλαμβάνει σχεδιαστές προϊόντων, σχεδιαστές εφαρμογών λογισμικού, παρόχους υπηρεσιών cloud και αρκετούς άλλους παρόχους που προσθέτουν αξία στις σχετικές λύσεις.

Αξιοποιώντας τους τεράστιους όγκους δεδομένων
Στο εταιρικό επίπεδο, οι εντυπωσιακές δυνατότητες συλλογής μεγάλων όγκων δεδομένων μαζί με τις αναπόφευκτες ανάγκες προστασίας και διαχείρισης των δεδομένων αυτών, θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις Διευθύνσεις Πληροφορικής επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθους. Η αξιοποίηση των δεδομένων αυτών μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις στη βελτίωση της λειτουργίας τους και στη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Συγκεκριμένοι κλάδοι, όπως ο τομέας των υπηρεσιών υγείας, των logistics ή του κλάδου του λιανικού εμπορίου, ανήκουν στους πρωτοπόρους της υιοθέτησης λύσεων ΙοΤ.

Η διαδικασία επιλογής παρόχου λύσεων IoT και η δυνατότητα ενοποίησης των σχετικών δεδομένων στα ευρύτερα εταιρικά δεδομένα, είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια οι περισσότεροι Διευθυντές Πληροφορικής. Η γνώση της σχετικής τεχνολογίας, των πλεονεκτημάτων, αλλά και των προκλήσεων που παρουσιάζει, συνθέτει έναν άξονα που προστίθεται στην τεχνογνωσία που αναζητείται από τους υπεύθυνους ΙΤ ολοένα και περισσότερο.

Κτίζοντας το νέο κόσμο του IoT
Μεγάλοι κατασκευαστές σήμερα βάζουν το δικό τους λιθαράκι στο IoT, αναπτύσσοντας δομές για σχετικές λύσεις, με στόχο να δημιουργήσουν ένα βέλτιστο περιβάλλον, που θα επιτρέψει την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. Στο περιβάλλον αυτό, εκτός από τα δομικά στοιχεία hardware και software αντιμετωπίζονται τα θέματα ασφάλειας, διαλειτουργικότητας, διαχείρισης και κλιμάκωσης των λύσεων Internet of Things. To οικοσύστημα Internet of Things σήμερα μπορεί να αποτελείται από δομικά στοιχεία όπως:

  • Δυνατότητες analytics για λύσεις IoT
  • Συστήματα hardware που προσφέρουν δυνατότητες ελέγχου ταυτοποίησης, ακεραιότητας και διάγνωσης προβλημάτων
  • Λύσεις gateways για τη διασύνδεση συσκευών που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές υποδομές και προσφέρουν ασφάλεια στη ροή δεδομένων
  • Λύσεις ασφάλειας συσκευών και δικτύου καθώς επίσης και
  • Περιβάλλον λογισμικού για ανάπτυξη εφαρμογών με στόχο την επιτάχυνση της παρουσίασης λύσεων IoT στην αγορά

Όπως όλες οι νέες τεχνολογίες, οι λύσεις Internet of Things ανατρέπουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τη σχέση των τμημάτων τεχνολογίας με άλλες εταιρικές διαδικασίες ή συστήματα. Οι Διευθυντές Πληροφορικής, γνωρίζοντας τις δυνατότητες και την επίδραση που μπορεί να έχει η σχετική τεχνολογία στην επιχείρησή τους, μπορούν να σχεδιάσουν το δικό τους μοντέλο υιοθέτησης και ενσωμάτωσης των λύσεων αυτών. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να ηγηθούν της μετάβασης σε νέες διαδικασίες συλλογής δεδομένων και λήψης αποφάσεων, αναβαθμίζοντας το ρόλο της τεχνολογίας στις εταιρικές διαδικασίες.