Στην υιοθέτηση μιας εθνικής στρατηγικής για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) στοχεύουν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.  «Το όραμά μας για το IoT είναι να δημιουργήσουμε μια πιο ενοποιημένη και πιο συνδεδεμένη χώρα, στην οποία οι τεχνολογίες IoT χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και την υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο γενικό περίγραμμα της Εθνικής Στρατηγικής για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ορισμένοι εκ των βασικών στόχων της κυβέρνησης για την εθνική στρατηγική είναι οι εξής: Η αύξηση της χρήσης του ΙοΤ σε βασικούς τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και η ενέργεια, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών και να μειωθούν το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η υποστήριξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βελτίωση της ποιότητας της ζωής και η ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα του IoT, με σκοπό την προώθηση νέων προϊόντων, υπηρεσιών και μοντέλων εφαρμογών.

Ένα από τα βασικά στοιχεία μιας εθνικής στρατηγικής IoT είναι η ανάπτυξη κατάλληλης εθνικής  υποδομής για εφαρμογές IoT. Η στρατηγική θα πρέπει να αποσκοπεί στη στήριξη της ανάπτυξης  ποικίλων τεχνολογιών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 5G, δικτύου ευρείας  περιοχής χαμηλής ισχύος (LPWAN) (όπως LoRaWAN, Sigfox, Narrowband IoT (NB-IoT)), Bluetooth Low Energy (BLE) και Zigbee, για την κάλυψη των ειδικών αναγκών διαφορετικών περιπτώσεων και εφαρμογών ΙοΤ. Επιπλέον, η στρατηγική θα πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργία μίας ισχυρής  υποδομής διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της δοκιμής νέων τεχνολογιών και εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων.