Η Neteco IT Systems ανάλαβε και ολοκλήρωσε την αποκλειστική μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών στο Horizon Beach Resort.

Στο πλαίσιο του έργου περάστηκαν πάνω από 15 χιλιόμετρα καλωδίων οπτικών ινών με 190 συγκολλήσεις και πάνω από 40 χιλιόμετρα καλωδίων δικτύου CAT 6 A, ενώ τοποθετήθηκαν 275 Access Points , 78 POE managed Switches και 530 IP τηλέφωνα. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν και εγκαταστάθηκαν δύο data centers στους χώρους του ξενοδοχείου με redundant servers και offsite backup, ενώ έγιναν οι απαραίτητες παραμετροποιήσεις και η εγκατάσταση next generation UTM Firewall για τη θωράκιση του δικτύου και των δεδομένων του ξενοδοχείου και των επισκεπτών. Με την εποπτεία της Neteco και την κλιμακωτή αρχιτεκτονική δικτύου που ακολουθήθηκε εξαρχής μπορεί , πλέον,να καλυφθεί οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη επέκτασης και αναβάθμισης της συνολικής εγκατάστασης.