Η NetU ανέλαβε την υλοποίηση της Δεύτερης Γενιάς του Πληροφοριακού Συστήματος Schengen και SIRENE για τη Δημοκρατία της Κροατίας.

Η σύμβαση υπογράφτηκε το Δεκέμβριο του 2014 και η εφαρμογή του συστήματος θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2015. Το Πληροφοριακό Σύστημα Schengen αποτελεί ένα διακυβερνητικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο υποστηρίζει την αποδοτική εκτέλεση των προνοιών της Συνθήκης του Schengen και θεωρείται σαν το μεγαλύτερο πληροφοριακό σύστημα για τη δημόσια ασφάλεια στην Ευρώπη. Το σύστημα χρησιμοποιείται από τα Κράτη Μέλη που συμμετέχουν στη Συνθήκη του Schengen με στόχο την καταχώρηση, συντήρηση, διανομή, ενημέρωση, επεξεργασία και αναζήτηση πληροφοριών (περιλαμβανομένων βιομετρικών) σχετικών με τη συνοριακή ασφάλεια και την τήρηση του νόμου. Αυτή είναι η τρίτη σε σειρά υλοποίηση έργου Schengen  που ανατίθεται στη NetU μετά από αυτά της Κύπρου και της Ελλάδας, καθιερώνοντας την εταιρεία σαν ένα από τους κύριους προμηθευτές Πληροφοριακών Συστημάτων Schengen στην Ευρώπη.