Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη ορίστηκαν ο πρόεδρος, η διευθύνουσα σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Τη θέση της Διευθύνουσας Σύμβουλου αναλαμβάνει η Νίκη Τσούμα, εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για  θέματα ITS Project Management και E-Government και external expert της Ε.Ε. σε θέματα αξιολόγησης καινοτόμων προτάσεων για software και cloud του Προγράμματος Η2020. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την ανάλυση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την εγκατάσταση μεγάλων, πολύπλοκων και κρίσιμων έργων Πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης, αναλαμβάνοντας ρόλους μέλους Ομάδων Διοίκησης Έργων
και Υπευθύνου Έργων, επί 25 έτη θητείας στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.

Επιπλέον ο Χρήστος Χάλαρης, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τη θέση του διοικητή του ΕΦΚΑ, αναλαμβάνει το ρόλο του μη εκτελεστικού προέδρου στον οργανισμό, συμβάλλοντας στη βελτίωση και την επιτάχυνση του συντονισμού μεταξύ των δύο υπηρεσιών. Το νέο ΔΣ της ΗΔΙΚΑ συμπληρώνουν oι Μιχαήλ Μιχαλόπουλος (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σημαντική εργασιακή και ερευνητική εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων και στο συντονισμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής), Ιωάννης Τσιάμης (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ειδικός  Επιστήμονας (ΕΕΠ) σε θέματα Ανάλυσης Αγορών και Ανταγωνισμού στην ΕΕΤΤ), Σταύρος – Παναγιώτης Μπακέας (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προϊστάμενος  Δ/νσης  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων  από το 2013), Κωνσταντίνος Μητσόπουλος (μέλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας) και Σταύρος Ματσούκας (μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της «ΗΔΙΚΑ ΑΕ»).