Η Nova ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο ερευνητικό πρόγραμμα 5G Solutions της ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας που προσφέρεται μέσω δικτύων 5G.  Το έργο 5G-SOLUTIONS χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020, με στόχο τη δοκιμή και τεκμηρίωση των αυξημένων δυνατοτήτων του δικτύου 5G (όπως υψηλότερες ταχύτητες που επιτρέπουν την προβολή Ultra-High Definition περιεχομένου, υπηρεσίες εγγυημένης ποιότητας, αυξημένης χωρητικότητας δικτύου, virtualization και ευελιξία σε καθετοποιημένους τομείς της οικονομίας , όπως εργοστάσια του μέλλοντος, έξυπνη ενέργεια, έξυπνες πόλεις, έξυπνα λιμάνια, επικοινωνία και ψυχαγωγία).

Το έργο υλοποιείται από 26 εταίρους: τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών (Telecom Italia, Telenor και Nova) τις βιομηχανίες (Protect & Gamble, Enel, IBM, Glambia, Iren, Yara), παρόχους τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και λύσεων (Ericsson, Nokia, Live u και Intracom Telecom) τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ARES2T, APP-ART, CYBERETHICSLAB, EBOS TECHNOLOGIES, INLECOM, IRIS, NUROGAMES, ORBIS) και ερευνητικούς οργανισμούς (CTTC, ONTNU, NTNU, Πανεπιστήμιο Πατρών, και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο WATERFORD).

Στο πλαίσιο του έργου 5G-SOLUTIONS, η Nova πραγματοποίησε με επιτυχία δοκιμές 5G σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την εταιρεία LIVE U. Οι δοκιμές απέδειξαν την αναβαθμισμένη ποιότητα των υπηρεσιών πολυμέσων μέσω δικτύων 5G.