Η Nova υλοποίησε, στο πλαίσιο της πολυετούς της συνεργασίας με την εταιρεία Μέλισσα Κίκιζας, ένα σημαντικό τηλεπικοινωνιακό έργο που καλύπτει τις συνολικές ανάγκες των κεντρικών γραφείων της εταιρείας στην Αθήνα και του καθετοποιημένου συγκροτήματος μύλου και μακαρονοποιείου στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, η παρεχόμενη λύση περιλαμβάνει MPLS VPN διασύνδεση των κεντρικών γραφείων της Μέλισσα Κίκιζας με την cloud υποδομή που φιλοξενείται το ERP της, το εργοστάσιο παραγωγής στη Λάρισα και το δίκτυο των 19 συνεργατών της ανά την Ελλάδα. Επιπλέον προσφέρει πρόσβαση στο Ιnternet και PRI τηλεφωνία πολλαπλών καναλιών φωνής.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται μέσω υψηλής ταχύτητας και διαθεσιμότητας κυκλωμάτων οπτικών ινών, διπλής όδευσης και εισαγωγής (DA-DH) για τα κεντρικά γραφεία και το cloud hub της Μέλισσα Κίκιζας. Τέλος, για την προστασία και τη διασφάλιση των δεδομένων της εταιρείας και των συνεργατών της, παρέχεται υπηρεσία Cloud backup από τη Nova, με τοπικά appliances στα κεντρικά γραφεία και το εργοστάσιο για αποδοτικότερο συγχρονισμό δεδομένων με το cloud.