Στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο εταιρείες, η οποία μετρά περισσότερα από δέκα χρόνια, η Nova υλοποίησε με επιτυχία στα καταστήματα Starbucks ένα σημαντικό και τεχνικά σύνθετο έργο, αξιοποιώντας τις σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας της, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της και την εμπειρία της στον σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων για εταιρικούς πελάτες.

Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία και επικοινωνία των καταστημάτων Starbucks στην Ελλάδα και η παράλληλη μείωση στα λειτουργικά τους κόστη. Ειδικότερα, η παρεχόμενη λύση αποτελείται από υπηρεσίες cloud, τηλεφωνίας, MPLS διασύνδεσης και πρόσβασης στο Ιnternet, καλύπτοντας τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των κεντρικών εγκαταστάσεων της Starbucks (Μαρινόπουλος εταιρεία καφέ), καθώς και των  καταστημάτων της. Για την εξυπηρέτηση του κεντρικού σημείου της εταιρείας, υλοποιήθηκαν και παρέχονται υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet με υψηλή, συμμετρική και εγγυημένη ταχύτητα, καθώς και εταιρική τηλεφωνία πολλαπλών καναλιών φωνής μέσω τεχνολογίας SIP Trunk.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται μέσω κυκλωμάτων οπτικής ίνας της Nova. Παράλληλα, ολόκληρη η IT υποδομή των Starbucks στην Ελλάδα μεταφέρθηκε από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην cloud υποδομή της Nova και έγινε προσβάσιμη από όλα τα σημεία παρουσίας της εταιρείας μέσω κλειστού MPLS VPN δικτύου. Σε κάθε ένα από τα 27 καταστήματα Starbucks  για την εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του, παρέχεται μια ολοκληρωμένη λύση μέσω ADSL, η οποία συνδυάζει την MPLS διασύνδεση του υποκαταστήματος με την cloud υποδομή, την τηλεφωνία, καθώς και την ασφαλή πρόσβαση στο Internet μέσω IPS/IDS εξοπλισμού που φιλοξενείται colocation σε data center της Nova. Επιπλέον, σε όλα τα καταστήματα των Starbucks έχει εγκατασταθεί κατάλληλος WiFi εξοπλισμός, που σε συνδυασμό με μια ξεχωριστή ADSL σύνδεση, παρέχει στους επισκέπτες των καταστημάτων ασφαλή και αξιόπιστη ασύρματη πρόσβαση στο Ιnternet.