Την εξειδικευμένη εμπορική εφαρμογή της Megasoft επέλεξε η επιχείρηση Novagro Γεωπονική προκειμένου να ανταποκριθεί απόλυτα στις υποχρεώσεις της για ηλεκτρονική καταγραφή και αποστολή της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥπΑΑΤ και για ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων.

Η εφαρμογή εκτός από την εξειδίκευση που προσφέρει στη διαχείριση των φυτοπροστατευτικών αποτελεί και το κέντρο ελέγχου και παρακολούθησης όλων των εμπορικών συναλλαγών από την παραγγελία έως και την τιμολόγηση, υποστηρίζει την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων και συμβάλλει στην οργάνωση συνολικά της επιχείρησης. Tο έργο υλοποιήθηκε από την εταιρεία Πληροφορικής NewData – Παπαδημητρίου Βασίλης, εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο συνεργάτη της Megasoft.