Στο πλαίσιο της ραγδαίας εξάπλωσης των Managed Security Services σε παγκόσμιο επίπεδο, η Gartner κάνει εκτενή αναφορά στην Obrela, στο ευρωπαϊκό σκέλος της έρευνας “Magic Quadrant for MSS”.

Κάνοντας ειδική μνεία στη γνώση και εμπειρία που κατέχει η Obrela στον τομέα ανίχνευσης και ανάλυσης των κυβερνο-απειλών, η Gartner εστιάζει στις διαδικασίες μέσω των οποίων η εταιρεία επιτυγχάνει τον άμεσο εντοπισμό δυνητικών επιθέσεων, οι οποίες βασίζονται σε εξειδικευμένα use cases κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μέσω μιας εκτενούς βιβλιοθήκης περιεχομένου που εμπλουτίζεται από ένα ευρύ φάσμα πηγών δεδομένων.

Στην έρευνα επισημαίνεται επίσης ότι, οι προηγμένες δυνατότητες ενοποίησης, συσχέτισης και αυτοματοποίησης δεδομένων και διαδικασιών που χρησιμοποιεί η Obrela, επιτρέπουν την ιεράρχηση των απειλών με βάση τις εξειδικευμένες, επιχειρησιακές απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.

Η Gartner κάνει περεταίρω, εκτεταμένη αναφορά στην πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνου Swordfish. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, το Swordfish επιτρέπει τη σε πραγματικό χρόνο (real-time) ολοκλήρωση της ανίχνευσης και του εντοπισμού απειλών (Threat Detection), την ενδελεχή διαχείριση του κίνδυνου (Risk Management), καθώς και τη διαχείριση ευπαθειών από τη στιγμή του εντοπισμού τους έως και την αποκατάστασή τους.

Συνδυάζοντας τα ανωτέρω, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα προτεραιοποίησης και ιεράρχησης των εντοπισμένων περιστατικών ασφάλειας με βάση το βαθμό επικινδυνότητάς τους για τον οργανισμό. Με τον τρόπο αυτό, το Swordfish καθίσταται το κεντρικό σημείο παροχής του συνόλου των υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών, συνδυάζοντας εξωτερικές πήγες δεδομένων καθώς και δυνατότητες διαχείρισης συμβάντων μέσα από ένα ενιαίο και φιλικό προς τον τελικό χρήστη interface.

Ο Γιώργος Δάγλας, COO της Obrela, δήλωσε σχετικά: “Σήμερα ο κόσμος αλλάζει με ταχύτερους ρυθμούς απ ́ ότι στο παρελθόν και σε αυτό συμβάλλει καταλυτικά η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Αποστολή μας είναι να διατηρήσουμε τις επιχειρήσεις των πελατών μας ασφαλείς, αντιμετωπίζοντας την αυξανόμενη πολυπλοκότητα που δημιουργούν οι νέες συνθήκες, έτσι ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να επικεντρωθούν στους επιχειρησιακούς τους στόχους.

Η ένταξη της Obrela στην πρόσφατη έκθεση της Gartner μας χαροποιεί ιδιαίτερα διότι αποτελεί πολύτιμη αναγνώριση της δουλειάς μας και της αποφασιστικότητάς μας στην παροχή προηγμένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου στον κυβερνοχώρο, σε πραγματικό χρόνο.”