Η Obrela Security Industries συνάπτει στρατηγική εμπορική συνεργασία με την TUV Rheinland, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριών και προστασίας σε πραγματικό χρόνο.

Η δυναμική της συνεργασίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την Obrela Security Industries σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το κύρος και την διεθνή παρουσία της TUV Rheinland, η οποία και επισφραγίζεται με την πρόσφατη ανάληψη 5ετους σύμβασης με μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές τράπεζες.Συγκεκριμένα, η συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών MDR (Managed Detection & Response) που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών, αναθέτει στην Obrela Security Industries την ολοκληρωμένη προστασία των πελατών της TUV με στόχο τον εντοπισμό, την ανάλυση, την πρόβλεψη και την πρόληψη εξελιγμένων απειλών ασφάλειας.

Η υπηρεσία MDR χρησιμοποιεί τεχνολογία ανάλυσης πληροφοριών ασφαλείας (Security Analytics), αντλώντας δεδομένα που παράγονται από τις υποδομές του οργανισμού όσο και δεδομένα που αφορούν το περιβάλλον λειτουργίας (Threats & Intelligence). Ύστερα, όλα αυτά τα δεδομένα συσχετίζονται, επεξεργάζονται και μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες και ενέργειες (Actionable Items) σε πραγματικό χρόνο. Ακολούθως, οι πληροφορίες αξιολογούνται από εξειδικευμένους αναλυτές στα κέντρα επιχειρήσεων (Security Operations Centers) και ανάλογα με την κρισιμότητα αυτών, ακολουθούνται προσυμφωνημένοι κανόνες και διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών με στόχο την αντιμετώπιση της απειλής και του περιορισμού των επιπτώσεων στη λειτουργία αλλά και την ασφάλεια πληροφοριών του πελάτη.