Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αναβάθμιση των φυσικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών από την ΟΝΕΧ, του επί της οδού Λιοσίων κτηρίου της Γενικής Γραμματείας του Δήμου Αθηναίων με την ανάπτυξη νέου δικτύου οπτικών ινών το οποίο υποστηρίζει εφαρμογές όπως IP τηλεφωνία, ανάγκες σύγχρονων συνεδριακών κέντρων, συστήματα φυσικής ασφάλειας κ.ο.κ.

Το νέο αναβαθμισμένο δίκτυο στο οποίο εφαρμόζονται δικτυακές λύσεις χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης περιλαμβάνει πλήρες σύστημα 720 θέσεων εργασίας τύπου FTTO (Fiber to the Office) και έχει ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και το κόστος λειτουργίας του δικτύου έως και 40%, τη μείωση του κόστους συντήρησης και αντίστοιχα του συνολικού κόστους κτήσης του δικτύου, τη βελτίωση της αξιοποίησης του χώρου και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου σε μελλοντικές δομικές και χωροταξικές αλλαγές και, τέλος, τη λειτουργία σύγχρονου και ασφαλούς δικτυακού εξοπλισμού (Computer Room).