Εξαιρετικά έκλεισε το 2018 για την Optis, με αύξηση των εσόδων της κατά 50%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά της αποτελέσματα.

Επιπλέον, το 30% των εσόδων της προέρχονταν από τις υπηρεσίες, με το ιδιωτικό τομέα (65%) να συνεισφέρει στο ετήσιο τζίρο της εταιρείας περισσότερο από το Δημόσιο (35%). Η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις, χωρίς τραπεζικό δανεισμό και με εύρωστη ταμειακή ροή. Σημειώνεται, επίσης, ότι πάνω από το 25% των εσόδων της εταιρείας προήλθαν από νέους πελάτες, υποδηλώνοντας μια σταθερή δυναμική ανάπτυξης και ευοίωνες προοπτικές.

Για το 2019 η εταιρεία σκοπεύει να αυξήσει το εργατικό της δυναμικό, τόσο στα τμήματα sales και presales, όπως και στο τεχνικό τμήμα, συνεχίζοντας τις συνεργασίες με τους προμηθευτές που τη βοήθησαν να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει για το 2018 – παράλληλα, προβλέπεται η συνεργασία με έναν ακόμα κύριο προμηθευτή.