Η τεχνολογία δίνει στο λιανικό εμπόριο την τελική ώθηση που χρειαζόταν για την οριστική μετάβασή του. Κάποτε είδηση για το λιανικό εμπόριο αποτελούσε η δημιουργία ενός νέου ηλεκτρονικού μέσου που εκπροσωπούσε κάποιο παραδοσιακό μέλος του χώρου είτε κάποια νέα και ανεξάρτητη προσπάθεια.

Σήμερα η τεχνολογία στον τομέα του λιανικού εμπορίου κινείται με ταχείς ρυθμούς και οι ιδέες που υπάρχουν και είναι υλοποιήσιμες είναι εξαιρετικές. Θα λέγαμε πως οι έμποροι που πρέπει να πάρουν αποφάσεις, έχουν τον ευχάριστο πονοκέφαλο της πολλαπλής επιλογής του δρόμου που πρέπει να ακολουθήσουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου τους, με στόχο την προσέλκυση και ικανοποίηση των πελατών.

Αυτή είναι μια σημαντική απόφαση, καθώς η τεχνολογία αλλάζει κάθε πιθανή αλληλεπίδραση στην αλυσίδα καταναλωτών-λιανοπωλητών. Τα δεδομένα, η ανταλλαγή πληροφοριών, η ανάλυσή τους και η χρήση πληροφοριών που αποκτήθηκαν για την καλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποτελουν βασικό στοιχείο για την εξέλιξη αυτής της αλυσίδας. Όπως και ο αυτοματισμός που ήταν κρίσιμος για την εξέλιξη του λιανεμπορίου, είτε για την παραγγελία σε αλυσίδες εφοδιασμού είτε για την ανάλυση δεδομένων για την ανάπτυξη στρατηγικών συνδυασμού ή για την παρουσίαση τιμών / προωθήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Καθώς και για εξατομικευμένες συστάσεις προς τους καταναλωτές προσαρμοσμένες στις ανάγκες και συνήθειες τους. Αλλά όπως φαίνεται υπάρχουν όλο και πιο δημιουργικοί και απροσδόκητοι τρόποι αλλαγής της τεχνολογίας στο λιανικό εμπόριο, ίσως σηματοδοτώντας ότι τόσο οι λιανοπωλητές όσο και οι αγοραστές εντείνουν το παιχνίδι τους και κάνουν καλύτερη χρήση του. Η κατανόηση της συμπεριφοράς και των αναγκών των πελατών υπήρξε στο επίκεντρο του επιτυχημένου λιανικού εμπορίου για εκατοντάδες χρόνια.

Σήμερα, έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες από ποτέ, και το ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς, η πρόκληση είναι πώς να το κατανοήσουμε. Ωστόσο, σε αντάλλαγμα, οι πελάτες έχουν επίσης πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα που ενημερώνουν τις αποφάσεις αγοράς τους.