Η Oracle Database 12c (συμπεριλαμβανομένων των Grid Infrastructure 12c και Oracle RAC 12c) πιστοποιήθηκε, στις 31 Μαρτίου, για προϊόντα SAP που βασίζονται στην πλατφόρμα NetWeaver.

Με σκοπό να διασφαλιστεί η επαρκής επικάλυψη με την Oracle Database 11g, η οποία είναι διαθέσιμη σε πελάτες της SAP ως πλήρως υποστηριζόμενη έκδοση μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2016, η SAP πιστοποίησε την Oracle Database 12.1.0.2, σε αντίθεση με ότι συνηθιζόταν ως τώρα (πιστοποίηση της έκδοσης x.2 της Oracle Database, μη πιστοποίηση της έκδοσης x.1). Αυτή η αρχική πιστοποίηση («βασική πιστοποίηση») δεν περιλαμβάνει ακόμα ορισμένα σημαντικά νέα χαρακτηριστικά.

Αυτά τα χαρακτηριστικά σχεδιάζεται να πιστοποιηθούν σταδιακά, εντός των ετών 2015/2016. Μέσα στα τελευταία είκοσι χρόνια, η SAP και η Oracle έχουν συνεργαστεί για να προσφέρουν στους πελάτες ένα υποστηριζόμενο περιβάλλον SAP/Oracle, όταν χρησιμοποιούν εφαρμογές SAP πάνω σε μια βάση δεδομένων Oracle. Επίσης, η SAP έχει το δικαίωμα μεταπώλησης σε πελάτες μιας άδειας χρήσης για μια βάση δεδομένων Oracle σε σύνδεση με εφαρμογές SAP, καθώς και το δικαίωμα υποστήριξης των συνδυαστικών προϊόντων SAP και Oracle. Η SAP και η Oracle συμφώνησαν πρόσφατα να επεκτείνουν τη μεταξύ τους συμφωνία Μεταπώλησης και Υποστήριξης.