Η Oracle, οι χρήστες και η κοινότητα των προγραμματιστών σε ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζουν τα 20 χρόνια της Java. Έχοντας παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 1995, η γλώσσα προγραμματισμού Java έχει επιλεγεί από 9 εκατ. προγραμματιστές και χρησιμοποιείται σήμερα σε 3 δις. συσκευές.

Υπό τη διαχείριση της Oracle, έχουν διατεθεί δύο κύριες εκδόσεις της πλατφόρμας, οι Java 7 και Java 8. Το πρόγραμμα Java Community Process (JCP) λειτουργεί ως ενσωματωμένο στοιχείο συμμετοχής της κοινότητας στη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας. Η Κοινότητα OpenJDK, ο τόπος συνεργασίας για μια υλοποίηση ανοικτού κώδικα της Java Platform, Standard Edition, προσελκύει διαρκώς νέους συνεργαζόμενους που συνεισφέρουν στην ήδη ευρεία συμμετοχική της βάση.

Η Oracle και η κοινότητα της Java επικεντρώνονται τώρα στην παροχή νέων καινοτομιών στην Java 9. Το βασικό προγραμματισμένο χαρακτηριστικό αυτής της έκδοσης είναι το έργο Jigsaw, που σκοπεύει στην κατάτμηση της πλατφόρμας σε αρθρωτές υπομονάδες ώστε να καταστεί επεκτάσιμη για μια μεγαλύτερη γκάμα συσκευών. Για να γιορτάσει τα 20 χρόνια της Java, η Oracle προσφέρει έκπτωση 20% σε όλες τις εξετάσεις πιστοποιήσεις για Java, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.