Βήμα-βήμα ο κόσμος των επιχειρήσεων αλλάζει. Ποια είναι όμως τα κομβικά σημεία της αλλαγής;

Η περίφημη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αποδειχθεί ότι περιλαμβάνει πολλά στάδια και παράλληλες διαδικασίες. Σε κάθε βήμα ο οργανισμός έχει κάτι να κερδίσει από την αλλαγή, όμως κάποια σημεία είναι τα ξεχωριστά για την πραγματική πρόοδο. Ας πάρουμε για παράδειγμα την διαδικασία συλλογής δεδομένων για επεξεργασία και ανάλυση.

Η τεχνολογία προσφέρει τα εργαλεία για συλλογή δεδομένων τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, από πολλαπλές πηγές και κατηγορίες. Όμως το σημαντικό βήμα είναι η επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδομένων αυτών για τη λήψη αποφάσεων.

Τα business analytics είναι το βήμα που πραγματικά οδηγεί σε συμπεράσματα και βοηθά σε αποφάσεις και αλλαγές. Αλλαγές που οδηγούν στην αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και κατευθύνσεων ή στην αξιοποίηση αγορών που δεν ήταν ξεκάθαρες οι προοπτικές τους. Ακόμη, επειδή τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις περισσότερες φορές στοιχεία καταναλωτικών συμπεριφορών, είναι τα πλέον ενδεικτικά για την επιλογή στοχευμένων προσφορών και marketing αποφάσεων σε συγκεκριμένους τομείς.

Τι ποιο σημαντικό για μια επιχείρηση από το μπορεί να προβλέψει τις ανάγκες των πελατών της και να μπορεί να τους προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις. Η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να δώσει τις απαντήσεις αυτές. Όμως τα analytics μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο  βελτίωσης των εσωτερικών δομών και διαδικασιών μιας επιχείρησης και να προσφέρουν προτάσεις αυτοματισμών και μείωσης κόστους. Και φυσικά να αναγνωρίσουν προβλήματα και δυσλειτουργίες που με τους παραδοσιακούς τρόπους ανάλυσης θα περνούσαν απαρατήρητα.

Και αν όλα τα παραπάνω δείχνουν ωραία σαν ιδέες που μπορούν να προσφέρουν νέες λύσεις, πάντα θα υπάρχουν τα ερωτήματα που αμφισβητούν τα αποτελέσματα, όπως το πόσο αξιόπιστα είναι τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει και πόσο αντιπροσωπευτικά για να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό όμως είναι αντικείμενο άλλης συζήτησης…