Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α. ψήφισε το δεύτερο νόμο αναφορικά με την κυβερνοασφάλεια μέσα σε δύο ημέρες, ο οποίος θα προστατεύει νομικά τις εταιρείες από αγωγές εφόσον «μοιραστούν» τα δεδομένα των κυβερνοεπιθέσεων.

Με 355 ψήφους υπέρ και 63 κατά, η Βουλή πέρασε το νόμο “National Cybersecurity Protection Advancement” (NCPA), ο οποίος θα προστατεύει τις εταιρείες από αγωγές πελατών, εφόσον αυτές μοιραστούν τις πληροφορίες της κυβερνοεπίθεσης με άλλες εταιρείες και με κυβερνητικούς οργανισμούς. Ο NCPA είναι παρόμοιος με το νόμο “Protecting Cyber Networks Act” (PCNA) που ψηφίστηκε την Τετάρτη, παρά τις ανησυχίες από ορισμένους νομοθέτες ότι δεδομένα των πελατών μπορεί να έρθουν στα χέρια κυβερνητικών οργανισμών που διεξάγουν παρακολουθήσεις, όπως η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας. Ο NCPA διαφέρει από τον PCNA στο ότι δεν επιτρέπει στους κυβερνητικούς οργανισμούς να μοιραστούν μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με κυβερνοεπιθέσεις για σκοπούς πέραν της κυβερνοασφάλειας.

Πολλοί επιχειρησιακοί και εμπορικοί σύνδεσμοι χαιρέτισαν την ψήφιση των δύο νομοσχεδίων, καθώς οι νομικές δικλείδες τους επιτρέπουν στις εταιρείες και τους κυβερνητικούς οργανισμούς να βελτιώσουν την μεταξύ τους επικοινωνία σχετικά με ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Software and Information Industry (Software and Information Industry Association – SIIA). Στέλεχος του SIIA δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι ο έγκαιρος εντοπισμός των κυβερνοαπειλών είναι σημαντικός για την μείωση των επιθέσεων, ωστόσο συχνά οι επιχειρήσεις εμποδίζονται από το να μοιραστούν τις απαραίτητες πληροφορίες.