Η Π.Α.Ε Παναθηναϊκός σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου εμπιστεύθηκαν την πλατφόρμα PYLON με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση του ομίλου, την αυτοματοποίηση των λειτουργιών και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από την διοίκηση.

Το PYLON Commercial της Epsilon Net αποτελεί την επιλογή της Π.Α.Ε. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συλλόγου, καλύπτοντας όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες σε ένα πολύπλοκο αθλητικό περιβάλλον. Την τοποθέτηση της εφαρμογής επιμελήθηκε ο επίσημος συνεργάτης της Epsilon Net, με μεγάλη εμπειρία σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, Software Solution.

Η μηχανογράφηση του συλλόγου ήταν μία πραγματική πρόκληση, καθώς περιλάμβανε την διαχείριση τεσσάρων εταιρειών με διαφορετική πολυπλοκότητα η καθεμιά. Με το PYLON Commercial αυτό πραγματοποιήθηκε πάνω σε μία ενιαία βάση δεδομένων. Επιπλέον η πλατφόρμα της Epsilon Net κάλυψε τη διαχείριση της boutique και των e-shop του ομίλου, καθώς και όλο το κύκλωμα των συμβάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης των συμβολαίων και λοιπών υποχρεώσεων προς τους ποδοσφαιριστές.

Καθοριστικό σημείο για την Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός ήταν η κάλυψη της πώλησης λιανικών ειδών με το εμπορικό σήμα της ομάδας, καθώς και η σύνδεση μεταξύ Business Μισθοδοσίας και PYLON για την αυτοματοποίηση της μισθοδοσίας.