Οι Αμερικάνοι με ιστορικά χαμηλά ποσοστά πρόσβασης στο internet παρουσιάζουν πρόοδο στην online παρουσία τους, ωστόσο ακόμα υπάρχουν επίμονες ανισότητες μεταξύ ομάδων διαφορετικών εισοδημάτων και μεταξύ Αγγλόφωνων Ασιατών και άλλων εθνικοτήτων, σύμφωνα με την έρευνα της Pew Research Center.

Σχεδόν τα ? των νοικοκυριών στην Αμερική με εισόδημα κάτω των 30.000 δολ./ετησίως είναι ήδη online, σε σχέση με το 97% των νοικοκυριών με εισόδημα από 75.000 και άνω. Ίδιο ποσοστό, 97%, ισχύει και για τα νοικοκυριά Αγγλόφωνων Ασιατών, 81% για τους Ισπανόφωνους. Υπάρχουν επιπλέον ανισότητες με βάση και την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς οι νεότερες και πιο μορφωμένες ομάδες πληθυσμών είναι ξεκάθαρα πιο πιθανό να έχουν παρουσία online.

Ο μακροχρόνιος διαχωρισμός μεταξύ αστικών και αγροτικών ποσοστών πρόσβασης στο internet υπάρχει ακόμη, ωστόσο η διαφορά αρχίζει να μειώνεται σταδιακά. Το 2000, το 42% των Αμερικανών σε αγροτικές περιοχές ήταν online σε σχέση με το 56% των αστικών περιοχών, ωστόσο τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά αυτά πλέον ανέρχονται στο 78 και 85% αντίστοιχα. Παρομοίως, οι φυλετικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές ανισότητες έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια.