Η Pantimeless, μια καινοτόμος και πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία στο πεδίο της ιατρικής αισθητικής και της κοσμετολογίας, όπως επίσης και στο πεδίο του Ιατρικού τουρισμού που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των νέων τεχνολογιών, φροντίζοντας να τις αξιοποιεί μέσα από μια πληθώρα IT Projects που υλοποίησε και έχει προγραμματίσει για το άμεσο μέλλον.

Εκτός από τη συμμόρφωση με τις επιταγές του νέου ευρωπαϊκού νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), η Διεύθυνση Πληροφορικής αναβάθμισε το εταιρικό δίκτυο και το rack και προέβηκε σε παραμετροποίηση του CRM με τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας με το ERP. «Κάθε project που αναλαμβάνει το τμήμα μας βελτιώνει στις συνθήκες εργασίες και μειώνει το χρόνο που σπαταλιέται σε αναμονές και περιττές εργασίες» δηλώνει στο NetFAX ο Δημήτρης Φαφούτης, IT Manager της Pantimeless. Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετώπισε η Διεύθυνση Πληροφορικής κατά την υλοποίηση αυτών των projects «ήταν η διαχείριση του αστάθμητου ανθρώπινου παράγοντα και οι δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεραστούν για την πιστοποίηση κατά ISO 9001».

Για το επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει σε τεχνολογίες cloud, την κρυπτογράφηση, την  τελειοποίηση mapping του rack και σε δράσεις που κάνουν αποτελεσματικότερες τις επιχειρηματικές διαδικασίες (όπως είναι η χρήση δακτυλικού αποτυπώματος αντί κάρτας ωραρίου εργασίας). Παράλληλα, ανάμεσα στα projects που εξετάζει να υλοποιήσει η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας περιλαμβάνεται η αλλαγή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (αποσκοπώντας στη μείωση κόστους) και των παρόχων υπηρεσιών GPS tracking του εταιρικού στόλου, όπως και η ολοκλήρωση του έργου κρυπτογράφησης και κωδικοποίησης των εταιρικών δεδομένων με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας τους.