Η Παπαστράτος επέλεξε την Impact για την υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των εξερχομένων παραστατικών, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη διαχειριστική ευελιξία και σημαντική μείωση του κόστους.

Το σύστημα που βασίζεται στη λύση Archiving Connect της Impact, επιτρέπει την αυτοματοποιημένη επισύναψη των υπογεγραμμένων δελτίων αποστολής μέσω εξελιγμένων μηχανισμών με τη χρήση QR codes, με το διαχειριστικό όφελος για την Παπαστράτος να αυξάνεται κατακόρυφα με την υλοποίηση της πλατφόρμας σε cloud υποδομή. Η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (περισσότερα από 40.000 έγγραφα μηνιαίως) υπέδειξε την υιοθέτηση SaaS λύσης που παρέχει στην ελληνική αγορά η Impact, με στόχο την ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και  των αναγκών συντήρησης ΙΤ υποδομής με παράλληλη αύξηση της  ευελιξίας στη λήψη των επιχειρησιακών αποφάσεων της εταιρείας. Η λύση Archiving Connect as a Service έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, καθώς η υλοποίησή της μείωσε σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο συνολικής εγκατάστασης και παραμετροποίησης, εφόσον δεν απαιτήθηκε από την Παπαστράτος να προχωρήσει σε οποιαδήποτε επένδυση hardware για την ολοκλήρωση της λύσης.