Η PAPPAS B.I. με εξειδίκευση στην ανάπτυξη εφαρμογών Business Intelligence και Operational Research, αποτελεί πλέον πιστοποιημένο συνεργάτη της Tableau International σε Ελλάδα και Κύπρο.

«Έχοντας ήδη στο portfolio μας ολοκληρωμένα projects που αφορούν στην εξόρυξη και διαχείριση δεδομένων από τις πρωτογενείς πηγές τους, την ανάπτυξη κανόνων μετασχηματισμού (ETL) και τηνδιατήρηση και αυτόματη ενημέρωση τους σε Data Warehouses, μέσω αυτής της ουσιαστικής συνεργασίας με την Tableau προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που εξυπηρετούν όλα τα επίπεδα χρηστών από τον τεχνικό προγραμματιστή και τον επιχειρησιακό αναλυτή έως τον τελικό καταναλωτή της πληροφορίας και τον decision maker αξιοποιώντας την υψηλή φιλικότητα προς τον χρήστη και την ιδιαίτερη απλότητα χρήσης ακόμη και των πιο πολύπλοκων μαθηματικών εργαλείων ανάλυσης που το TABLEAU προσφέρει», αναφέρει ο Θάνος Παππάς, Διευθυντής Τεχνολογίας της Pappas Business Intelligence Technology.