Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Παιδείας για την προμήθεια 2.000 διαδραστικών συστημάτων σε Δημοτικά Σχολεία της Αττικής, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Με την παρέμβαση αυτή επιτυγχάνεται υπερτριπλασιασμός των Δημοτικών Σχολείων της Αττικής που θα είναι πλήρως εξοπλισμένα όλα τα τμήματά τους με διαδραστικά συστήματα εκπαίδευσης και υπερδιπλασιασμός των σχολικών τμημάτων που θα διαθέτουν διαδραστικό σύστημα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, «δεν θα υπάρχει ούτε ένα Δημοτικό Σχολείο, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται στην Αττική που να στερείται της δυνατότητας χρήσης διαδραστικού συστήματος εκπαίδευσης».