Η SAP ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα της έρευνας “Emerging Opportunities to Deploy Industry Processes in the Cloud”, η οποία υλοποιήθηκε από την Forester Consulting, κατόπιν ανάθεσης της SAP.

Στην έρευνα συμμετείχαν 135 decision-makers του κλάδου του λιανικού εμπορίου από εννέα χώρες, προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδιαφέρον τους στο cloud. Συνολικά, το 87% των ερωτηθέντων κατανοούν τη σημασία του λογισμικού, που ενσωματώνεται σε ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας παραγωγής, μέσω του cloud. Oι καινοτόμοι επιχειρηματίες λιανικής εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή ένα συνδυασμό έξυπνων τεχνολογιών, που τους βοηθάει να πετύχουν τους στόχους τους όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι ερωτηθέντες θεωρούν το Internet of Things  (88%), τα Real-Time Αnalytics (86%) και το  machine learning (84 %) ως τις αγαπημένες τους τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (92 %) δηλώνει πως η πλήρης μετακίνηση των επιχειρηματικών διαδικασιών τους σε cloud θα τους επιτρέψει ευκολότερα, να μετατρέψουν ψηφιακά όλο το οικοσύστημά τους.

Επιπλέον 97% των καινοτόμων επιχειρηματιών παρατηρούν βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών και αποτελεσματικότητα, 93% αισθάνονται πως έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 93% παρατηρούν αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων τους, μέσω της αλληλεπίδρασης του cloud με το οικοσύστημα της επιχείρησής τους. Όπως σημειώνεται στη μελέτη της Forrester: «Οι έμποροι αντιλαμβάνονται τα οφέλη (των λύσεων cloud) αλλά χρειάζονται βαθύτερη κατανόηση της προτεραιοποίηση, καθώς και το πώς μπορούν να ξεκινήσουν».