Βασισμένο στην τεχνολογία Business Optimization System της Unisoft, το Capital B.O.S. καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες εμπορικής διαχείρισης της Πολυσονς ΕΠΕ, διασφαλίζοντας έτσι ισχυρή λειτουργικότητα και ευκολία στη διαχείριση πλήθους προμηθευτών και πελατών χωρίς εξειδικευμένη βοήθεια.

 Η Πολυσονς ΕΠΕ διαθέτει στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές αγορές τις πρώτες και βοηθητικές ύλες των μεγαλύτερων παραγωγών διεθνώς. Με σύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους 3.500 m2 στην Αττική, είναι αντιπρόσωπος αποκλειστικά για την ελληνική αγορά μεγάλους παραγωγούς νωπών κρεάτων και ψαριών από τη Δανία, την Ισλανδία και την Ισπανία. Η υλοποίηση του έργου έγινε από την Revival.