Με σύμμαχο την τεχνολογία και στόχο να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξελιχθούν, η Praxia bank, η πρώτη 100% ψηφιακή τράπεζα στην Ελλάδα, έδωσε το παρών στα πρώτα επιχειρηματικά βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος» ως μέγας χορηγός της διοργάνωσης.

Στην τελετή βράβευσης, η Praxia bank απένειμε τo βραβείο «Ψηφιακά Μετασχηματισμένη Επιχείρηση by Praxia bank» στην ONLINE Data SA που επένδυσε και υιοθέτησε επιτυχώς τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας, διαφυλάσσοντας και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της σε μια εποχή αυτοματισμού, συνεχούς συνδεσιμότητας και συνεχώς επιταχυνόμενης αλλαγής και το βραβείο «Εναρμονισμένης Επιχείρησης με τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης» στην Eren Hellas S.A, η οποία ξεχώρισε για την επιτυχημένη εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.