Με την τεχνολογία να συνεχίζει να επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, προσωπική και επαγγελματική, είναι χρήσιμο να δει κανείς πώς μπορεί να την εκμεταλλευτεί ακόμα καλύτερα στο μέλλον, ακολουθώντας, ενόψει της νέας χρόνιας που πλησιάζει ταχέως, κάποιες απλές συμβουλές, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί και έχουν φέρει αποτελέσματα.

Καταρχάς είναι χρήσιμο να καταλάβει κανείς ότι την καινοτομία μπορεί να την αποκτήσει και να την προωθήσει, χωρίς κατ’ ανάγκη να προβεί σε πανάκριβες επενδύσεις, αλλά στις ικανότητες και στη θέληση των στελεχών. Να αντιληφθεί, επίσης, ότι το να αναπτύξει ένα επαναστατικό πρόγραμμα ή μια καινοτόμα υπηρεσία του ΙΤ δεν διασφαλίζει την επιτυχία, αλλά χρειάζεται, επιπλέον, ένας σωστός σχεδιασμός και μια κατάλληλη προβολή τους.

Σήμερα ο CIO, όπως όλοι μας, οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η επιτυχία του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το επιχειρηματικό πεδίο. Χρειάζεται να καταλάβει ότι πρέπει να αφουγκράζεται την αγορά και να προσαρμόζεται σε αυτήν.

Επιπλέον, με τόσες πολλές τεχνολογίες γύρω του, το θέμα δεν είναι αν θα τις χρησιμοποιήσει, αλλά το πώς θα τις συνδυάσει για να του δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνά ότι πάντα θα κρίνεται από το έργο του, από το πόσο ικανοποιεί τις προσδοκίες που δημιουργεί και τους στόχους που θέτει.