Στις μεγάλες εξελίξεις, που συνεπιφέρει η ταχύτατα αυξανόμενη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πολιτών και θα επηρεάσουν ιδιαίτερα το μέλλον και της ασφαλιστικής αγοράς, ανταποκρίνεται με σχέδιο και στρατηγικές κινήσεις η Interamerican.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης προβληματισμού και γνώσεων για τις ανατρεπτικές αλλαγές, που προοιωνίζεται και για τον ασφαλιστικό κλάδο η «4η βιομηχανική επανάσταση», η Interamerican οργάνωσε πρόσφατα μια συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της με ομάδα στελεχών της ΙΒΜ, με θέμα την «τεχνητή νοημοσύνη στην ασφάλιση».

Κατά τη συνάντηση εργασίας, τα στελέχη των δύο εταιρειών συζήτησαν για τα «digital trends in insurance», συγκεκριμένα για θέματα:
• business automations και operational excellence με την χρήση robotics,
• βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη με την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών, προηγμένων BI analytics και χρήση virtual assistance υπηρεσιών,
• υλοποίησης της API-first στρατηγικής της INTERAMERICAN,
• χρήσης artificial intelligence and machine learning τεχνικών για την αναγνώριση και επεξεργασία εικόνας στους χώρους αποζημιώσεων αυτοκινήτου και υγείας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία ετοιμάζεται πειραματικά για φωνητικές ψηφιακές υπηρεσίες (chat bots) με χρήση robotics, για την ανάγκη της απευθείας επικοινωνίας με τους πελάτες. Στο επίπεδο των λειτουργιών, έχουν ολοκληρωθεί και είναι σε χρήση ή σε εξέλιξη πολλά έργα για ειδικές εφαρμογές, πλατφόρμες και συστήματα ψηφιακής διαχείρισης, αλλά και συνεχείς βελτιώσεις ή επεκτάσεις.

Εκτός του αυτοκινήτου, για την Interamerican η μεγάλη πρόκληση της ψηφιακής τεχνολογίας αφορά στον τομέα της υγείας, όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες (βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, ρομποτική κ.ά.). Στην υγεία, η εταιρεία προτάσσει στρατηγικά το ενδιαφέρον της για βέλτιστες υπηρεσίες και έλεγχο του κόστους. Τέλος, η Interamerican αναπτύσσει ένα μοναδικό ερευνητικό κέντρο, το «Analytics Centre of Excellence» για την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού, με τη φιλοδοξία να εξυπηρετεί μελλοντικά όλες της θυγατρικές εταιρείες της μητρικής ACHMEA στην Ευρώπη.