Η Quality & Reliability προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία Quality & Reliability UK Limited, με έδρα την Αγγλία.

Στην εν λόγω εταιρεία η Quality & Reliability συμμετέχει με ποσοστό 100%.Το μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός ευρώ και η δραστηριότητα της είναι συναφή με αυτή της μητρικής.