Η Volvo Trucks North America εμπλουτίζει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών βελτίωσης του χρόνου uptime, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία Remote Diagnostics με μια εξελιγμένη πλατφόρμα Analytics της SAS.

Οι υπηρεσίες Analytics που προσφέρει η SAS υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Volvo στην καλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παρέχουν ακόμα πιο διευρυμένες δυνατότητες στους χρήστες Remote Diagnostics, επιτρέποντας την πιο ακριβή ανάλυση δεδομένων και την ορθή λήψη αποφάσεων. «Η συνεργασία με τη SAS μας βοήθησε να βελτιώσουμε περαιτέρω το uptime και τις υπηρεσίες Remote Diagnostics μέσα από την αποδοτικότερη επεξεργασία των δεδομένων που βρίσκονται πίσω από τους κώδικες διάγνωσης…» δήλωσε ο Ash Makki, Product Marketing Manager της Volvo Trucks Noth America.

«Το machine learning και η τεχνητή νοημοσύνη είναι τομείς στους οποίους δίνουμε μεγάλη έμφαση αυτή τη στιγμή, αξιοποιώντας την πλατφόρμα της SAS…» συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων, ο Conal Deedy, Director of Connected Vehicle Services για τη Volvo Trucks North America. Ο Jason Mann, Αντιπρόεδρος του IοT της SAS, σημείωσε ότι η Volvo Trucks και η SAS συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο σύστημα ανάλυσης.

«Οι μεταφορές είναι ένα βασικό μέρος του παγκόσμιου συστήματος logistics που κάνει τις οικονομίες μας να λειτουργούν. Η βελτίωση της απόδοσης και η μείωση του κόστους βοηθά τους πάντες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Χρησιμοποιώντας τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης της SAS για να αντλήσει αξία από τα δεδομένα του IoT που απορρέουν από κάθε όχημα, η Volvo Trucks μπορεί να ανταποκριθεί άριστα στις ανάγκες των πελατών της».