Η Schneider Electric προχωρά σε συνεργασία με την NVIDIA για τη βελτιστοποίηση της υποδομής των data centers και την προετοιμασία του δρόμου για πρωτοποριακές εξελίξεις στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και του digital. Η Schneider Electric θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της στις υποδομές των data centers και τις προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA, για να παρουσιάσει τα πρώτα δημόσια διαθέσιμα σχέδια αναφοράς data centers τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα σχέδια πρόκειται να επαναπροσδιορίσουν τα κριτήρια αναφοράς για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης σε οικοσυστήματα των data centers, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του κλάδου, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πρωτοποριακά σχέδια αναφοράς data center
Στην πρώτη φάση αυτής της συνεργασίας, η Schneider Electric θα παρουσιάσει πρωτοποριακά σχέδια αναφοράς data center, προσαρμοσμένα για accelerated computing clusters της NVIDIA και κατασκευασμένα για την επεξεργασία δεδομένων, την μηχανική προσομοίωση, την αυτοματοποίηση ηλεκτρονικού σχεδιασμού, τον σχεδιασμό φαρμάκων με τη βοήθεια υπολογιστή και τη generative τεχνητή νοημοσύνη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενεργοποίηση της διανομής high-power, των συστημάτων υγρής ψύξης και των συστημάτων ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την απλή θέση σε λειτουργία και την αξιόπιστη λειτουργία του cluster πυκνότητας. Μέσω της συνεργασίας, η Schneider Electric στοχεύει να παρέχει στους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης data centers τα εργαλεία και τους πόρους που απαιτούνται για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση νέων και εξελισσόμενων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στην υποδομή τους, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής.

Future Roadmap
Εκτός από τα σχέδια αναφοράς των data centers, η AVEVA, θυγατρική της Schneider Electric, θα συνδέσει την πλατφόρμα digital twin με το NVIDIA Omniverse, παρέχοντας ένα ενοποιημένο περιβάλλον για εικονική προσομοίωση και συνεργασία. Αυτή η σύνδεση θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ σχεδιαστών, μηχανικών και ενδιαφερομένων, επιταχύνοντας το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολύπλοκων συστημάτων, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά και του κόστους.