Η Scytalys παρέδωσε το Πρόγραμμα Διαλειτουργικότητας System Interoperability Kodal (SIK) στις Ινδονησιακές Ένοπλες Δυνάμεις (TNI), κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης σύμβασης ύψους 49 εκατ. δολαρίων με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το πρόγραμμα SIK αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον οδικό χάρτη εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ινδονησίας (TNI) καθώς δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο κλαδικής διαλειτουργικότητας και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή τακτικών πληροφοριών, απαραίτητη για τη διεξαγωγή σύγχρονων μορφών επιχειρήσεων Δικτυοκεντρικού Πολέμου (NCW)», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. Στο επίκεντρο αυτού του στρατηγικού προγράμματος βρίσκεται το υπερσύγχρονο Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (C2), το οποίο σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και παραδόθηκε από τη Scytalys προκειμένου να φιλοξενήσει το παρεχόμενο πλαίσιο διαλειτουργικότητας.

Bασικό επίτευγμα του Προγράμματος SIK είναι η παράδοση του Ινδονησιακού Εθνικού Προτύπου Ζεύξης Δεδομένων (Indonesian National Data Link – INDL), ενός προηγμένου πρωτοκόλλου που φέρνει επανάσταση στη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ινδονησίας. Μέσω του πρωτοκόλλου INDL, ενισχύεται η επίγνωση της κατάστασης στο πεδίο των επιχειρήσεων και η επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρέχοντας ταυτόχρονα εθνική ανεξαρτησία στη δυνατότητα ζεύξης σύνθετων επιχειρησιακών δεδομένων.