Η SIA προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με την HPS, με σκοπό την ενίσχυση της δραστηριότητας επεξεργασίας καρτών στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω μιας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας.

Η συμφωνία προβλέπει την αξιοποίηση της λύσης «PowerCARD» της HPS, η οποία θα επιτρέψει στην SIA να επεξεργάζεται όλους τους τύπους συναλλαγών με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες των τραπεζών και άλλων πελατών μέσω μιας ενιαίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας, με ταχύτερο, ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, μειώνοντας παράλληλα το κόστος συναλλαγής και τους λειτουργικούς κινδύνους.

Επιπλέον, η HPS σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο «Κέντρο Αριστείας» PowerCARD στην Αθήνα με σκοπό την αποκλειστική υποστήριξη της SIA στην ανάπτυξη και εφαρμογή όλων των πρωτοβουλιών πληρωμών με κάρτες στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα PowerCARD θα είναι υπό την πλήρη διαχείριση της New SIA Greece, υποστηριζόμενη από μια εξειδικευμένη ομάδα.